Facebook YouTube Flickr

Formularz

Jeśli jesteś zainteresowany projektem FITEN SOLAR TEAM wypełnij formularz:

 

Newsletter

Aktualne informacje o projekcie FITEN SOLAR TEAM wprost do Twojej skrzynki mailowej!

Fiten Solar Team - innowacyjny polski projekt. Łódka napędzana energią odnawialną ze słońca

Czysta Energia – miesięcznik utrzymany w konwencji przeglądowej zawiera obecnie stałe działy: Informator, Wywiad, Prawo, Finanse, Edukacja, Projekty, Technologie, Reportaż oraz Forum. W miarę jak się rozwija, poddawany jest weryfikacji dostosowanej do potrzeb i przemian w polityce energetycznej. Pismo łączy naukę z praktyką i stanowi forum dyskusyjne dla wszystkich, którzy poszukują praktycznych form wprowadzania w życie zasad zrównoważonego rozwoju energetycznego jako elementu zasady ekorozwoju.

Jest jednym z sześciu wydawanych przez prężnie rozwijającą się firmę Abrys Sp. z o.o. z Poznania pism poświęconych gospodarce komunalnej i ochronie środowiska. Stanowi poszerzenie i uzupełnienie tematyki znanego od 17 lat Przeglądu Komunalnego.

Pismo jest kolorowe, o objętości 52 stron, a w wydaniach targowych - 68 stron. W miarę pozyskiwania środków finansowych i wzrostu zapotrzebowania na tego rodzaju wiedzę, będzie zwiększało swą objętość. Podstawowy nakład to 6700 egz.

Odbiorcami CZYSTEJ ENERGII jest administracja rządowa oraz samorządowa wszystkich szczebli (gminy, urzędy wojewódzkie, starostwa itd.), zakłady i przedsiębiorstwa branży elektroenergetycznej oraz spółki wodno-ściekowe. Docieramy również do bibliotek, instytutów, stowarzyszeń i instytucji finansujących oraz agencji i ośrodków doradztwa rolniczego, a także producentów maszyn, urządzeń i instalacji dla energetyki odnawialnej. Dużą grupę prenumeratorów stanowią obecnie odbiorcy indywidualni, pasjonaci i użytkownicy odnawialnych źródeł energii.

Dużą siłą miesięcznika jest patronowanie wielu tematycznym targom i konferencjom podczas których pismo dociera do szerokiego grona zainteresowanych branżą energetyki odnawialnej.

Miesięcznik Czysta Energia

60 – 124 Poznań
ul. Daleka 33
tel. (61) 655 81 50,
fax: (61) 655 81 01

Patroni projektu:

Patroni projektu: